رهگذر تنها

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم..مرگ آن است که از خاطر تو با همه خاطره ها محو شوم

اغوش تو


دِلَــمــ

 

یِــــکـــ جــایــــِ دِنــــجــ میـــخواهَـــد


آرامـــ  و بــیــ تَـنـِشـــ


جایـــی باشَــــد غـــیر اَز اِیـــن کُــــنجـــ تَنــــهــاییــــ


تــــا آدَمــــ گــــاهــیـــ آنـــجـــا آرامــــ بـــگیــــرد


مَثـــَلا:   "اغــــــوشــــــ تــــــــــو"

 

[ پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392 ] [ 9:32 ] [ تنها ] [ ]

چقدر بده

چقدر بده بخواي يه حرفيو بزني و تو گلوت گير كرده باشه

 

ولي بدوني از اون حرف كسي چيزي سر در نمياره،

 

چقدر بده حرف دلتو با هزار ترس ولرز به يكي بگيو فكر كني راحت شدي

 

ولي بعدش ببيني اون اصلا از حرف تو يه چيز ديگه برداشت كرده،

 

چقدر بده وقتي كه دوست داري يه كاريو انجام بدي ولي نشه،

 

يا بهتره بگم چقدر بده  نتوني واسه ي يكي يه كاريو انجام بدي،

 

چقدر بده وقتي دلتنگي ولي نميدوني دلتنگ كي،

 

يا دلتنگ چي هستي و فقط اينو ميدوني كه دلتنگي،

 

چقدر بده وقتي همه تورو قبولت دارن ولي توي يه جمع شخصيت يه نفرو

 

خرد ميكني ولي اون دلخور بشه و بازم.........بگه قبولت دارم،

 

چقدر بده وقتي قدرت داري ولي براي اثباتش روي سر يه مظلوم،

 

يه ضعيفتر،يه كوچيكتر،يه بزرگتر دست بلند ميكني ،

 

چقدر بده وقتي ندونسته از روي قيافه ي ادما روي باطنشون قضاوت ميكني 

 

و بعد ميفهمي همون شخص چه باطن زيبايي داشته،

 

چقدر بده وقتي ميبيني هم وطنت توي خيابون ايستاده و به دعواي دوتا

 

هم وطن ديگش نگاه ميكنه و لذت ميبره،

 

چقدر بده دوست داشته باشي يه كاريو درست كني ولي ندوني از كدوم راه،

 

چقدر بده وقتي پيشرفت ميكني و يا وارد يه مرحله جديدي تو زندگيت

 

ميشي با ورود به اون مرحله ادم بدتري شي يا يه خصوصيت از خودتو

 

كه هميشه بهش افتخار ميكرديو از دست بدي،

 

چقدر بده وقتي حرف حساب خريدار نداره،

 

چقدر بده وقتي واسه حرف دلمون يا دل نوشت زندگيمون ارزشي قائل نميشيم،

 

چقدر بده وقتي يه نفر كه حرف دلشو توي يه سالنامه مينويسه مسخرش ميكنيم،

 

چقدر بده وقتي واسه خودمون ارزش قائل نباشيم،

 

چقدر بده.......................بغضي كه.....نميشكنه و

 

چقدر بده چقدر بده هاي زندگي چون.................تمومي نداره.

 

 

 

[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ 10:51 ] [ تنها ] [ ]

دلتنگیבلت تنگ یڪ نفر ڪہ باشـב


تمام تلاشت را هم ڪہ بڪنے تا خوش بگذرב ؛

 ،و لحظہ اے  فراموشش ڪنے 

،فایـבه نـבارב ..... تو בلت تنگ است 

! בلت براے هماטּ یڪ نفر تنگ است

. . . تا نیایـב..... تا نباشـב

 !! . . . .  ہیچ چیز בرست نمیشوב

[ شنبه دهم اسفند 1392 ] [ 10:5 ] [ تنها ] [ ]